kríž s kapsou vo vnútri

kríž s kapsou vo vnútri

 

Vhodné od narodenia. Zo začiatku (do 4. týždňa) je dobré tento úväz striedať s polohami kolíska, kolíska v kríži s kapsou.Viazať pevne!

1 - 2 Stred šatky dajte horizontálne pred brucho. (Ak chcete mať záverečný uzol na boku a nie na chrbáte, nechajte jeden pruh šatky o 20-30 cm dlhší.)

3 – 5 Pruhy šatky vzadu prekrížte a veďte ich dopredu cez ramená.

6 Vsuňte dieťa zhora do kapsy vytvorené horizontálnym pruhom. Novorodenca vsuňte do kapsy aj s hlavičkou, staršie deti stačí po podpažie alebo ku krku. Novorodencovi podopierajte pri vsúvaní hlavičku. Kapsu ešte utiahnite – oba okraje oboch pruhov šatky zvlášť (vľavo pri hlavičke, vľavo pod zadočkom, vpravo pri hlavičke, vpravo pod zadočkem) – uťahujete teda 4x.

7 – 8 Dieťa stále pridržujte. Zkrížte pruhy šatky pod zadočkom dieťata, pretiahnite ich pod jeho nôžkami za svoj chrbát (dobre utiahnite) a tam ich zaviažte na ambulantný uzol.

9 Oboma rukami najskôr do široka roztiahnite vnútorný pruh šatky tvoriaceho kríž (od kolienka ku kolienku) a potom vonkajší pruh. Vnútorný (aj vonkajší) pruh šatky môžete pretiahnuť dieťatu cez hlavičku (pokiaľ ešte hlavičku nedrží bezpečne samé, alebo pokiaľ zaspalo). Dieťa musí byť v šatke tesno pritlačené k Vašemu telu. Jeho chrbát by sa nemal vytáčať do boku. Viazať pevne!

A Takto vypadá úväz kapsa pri nosení novorodenca. Cez hlavičku novorodenca je nutné pretiahnuť priečny pruh šatky (kapsu) a eventuálne aj jeden alebo oba pruhy kríža.

C Pretiahnutie jedného pruhu kríža pri spánku dieťatka.

Výhody: nosenie vo vertikálnej polohe vhodné pre deti, ktoré si potrebujú odgrgávať ľahšie dosiahnutie pevného utiahnutia šatky – podmienka pre zvislé nosenie veľmi malých detí vhodný i pre ťažšie deti (dobre rozložená váha)

Nevýhody: pri vyťahovaní dieťatka potrebné šatku rozviazať nie moc vhodný úväz na veľmi teplé počasie pri studenom počasí treba chrániť vytrčajúce nôžky pred zimou

(zdroj www.babysatky.cz, preklad do slovenčiny www.nosmesa.eu )