kríž s kapsou na chrbát

kríž s kapsou na chrbát

 

Nosenie na chrbáte je ideálne pre domáce práce, alebo výlety do prírody.Tento úväz je najmenej namáhavý pre nosiča. Kríž s kapsou na chrbát je možné používať cca od 6 mesiacov dieťata. V tomto úväze je dieťa lepšie zaistené ako v úväze batoh, oproti batohu je dieťa na chrbáte uviazané nižšie a nevidí rodičovi cez rameno. Pokiaľ dieťa zaspí, môžete mu (pravdepodobne za pomoci inej osoby pretiahnuť pruh šatky cez hlavičku a zaistiť ju tak proti kolísaniu. Náročnejšie na uviazanie, môžete to skúsiť vo dvojici.

1 Dieťa postavte na zem a cez chrbátik mu prehodťe šatku. Chytíte dieťa aj so šatkou Vašou pravou rukou za jeho pravú pražu a Vašou ľavou rukou za jeho ľavú pažu.

2-3 Dieťa si dajte aj so šatkou na chrbát a predklonte sa. Oba pruhy šatky vedú dole pod Vašimi pažami. Jednou rukou dieťa pridržujte a druhou zkontrolujte, či mu šatka prekrývá celý zadoček a siahá až ku krku,pri mladších deťoch môže až cez hlavičku.

4 Ste stále v predklone. Ľavý pruh šatky si fixujte mezi kolenami.

5 Pravý pruh veďte krížom cez prsia na ľavé rameno tak, že si pruh šatky rozložíte po celej jeho šírke cez rameno a pažu.

6 Pravou rukou za chrbátom uchopte šatku, pretiahnite cez dieťa a uťahujte okraj pruhu šatky idúci Vám cez rameno. Tento vrchný okraj šatky vedie dieťatku cez ľavé ramienko. Ľavou rukou si zhrniete šatku z Vašej paže len na rameno.

7 - 8 Ľavou rukou zároveň uchopte a uťahujte spodný okraj šatky, ktorý vedie dieťatku okolo ľavej nožičky a zadočku. Šatka je roztiahnutá cez celý chrbátik a zadoček dieťatka.

9 Oba okraje tohoto pruhu šatky spojte dieťatku medzi nožičkami a pretiahnite ich pod pravou nožičkou dopredu k Vašemu bruchu. Fixujte tento pravý pruh medzi kolenami.

10 - 12 Rovnako uchopte ľavý pruh šatky, veďte ho krížom cez prsia na pravé rameno a pretiahnite ho cez dieťa – cez celý chrbátik a zadoček. 13 Oba okraje šatky spojte a celý pruh pretiahnite pod ľavou nožičkou dieťata dopredu k Vašemu bruchu.

14 Konce šatky zviažte vpredu do uzla.

A Pohľad zozadu – menšie dieťa má ručičky v šatke.

B Pohľad zozadu – väčšie dieťa má ruky voľné. Výhody: veľmi bezpečný úväz pre dieťa na chrbáte dobre rozložená váha dieťata Nevýhody: zlý oční kontakt rodiča s dieťatkom nosič nedočiahne dieťatku na hlavu (je treba tretia osoba) dieťa má horší rozhľad ako v úväze batoh

(zdroj www.babysatky.cz, preklad do slovenčiny www.nosmesa.eu )