kolíska v kríži s kapsou

kolíska v kríži s kapsou

 

Úväz vhodný od narodenia. Doporučuje sa striedať pravú a ľavú orientáciu úväzu. Zaviažte šatku na svojom tele ako úväz kríž s vonkajšou kapsou až do obr. č. 7

1 - 2 Položte si dieťatko na predlaktie a vsuňte ho do šikmého pruhu šatky (do kolísky), ktorý je bližšie k Vášmu telu . Dieťa by sa malo pozerať na Vašu tvár, alebo byť otočené bruškom smerom k Vašemu telu.

3 Roztiahnite cez dieťatko aj druhý pruh šatky.

4 – 5 Uchopte pruh šatky nachádzajúci sa pod dieťatkom, okolo Vašeho brucha a vyťahujte ho za okraj nahor cez dieťatko. Výšku vytiahnutia tejto „kapsy“ regulujte podľa veku dieťatka a podľa potreby. Úväz môžete používat i bez vytiahnutia „kapsy“.

A - C Dieťatku, ktoré už sa celé nevojde do pruhu kolísky, môžete nechať nožičky visieť z tohoto pruhu von, pretiahnite cez dieťa a cez jeho nožičky druhý pruh šatky a nakoniec kapsu.

Výhody: dobrý rozhľad pre dieťa poloha vhodná pre deti s nadúvaním

Nevýhody: tažšie nosenie ako v úväzoch kríž s kapsou von, či kapsou vo vnútri jedno rameno nosiča viac zaťažované úväz nevhodný pre deti, ktoré majú problémy s kĺbikmi

(zdroj www.babysatky.cz, preklad do slovenčiny www.nosmesa.eu ). Späť na návody