Zaostrené na klokanky

19.06.2013 11:20

Toto sú základné predpoklady, z ktorých pri písaní tohto článku vychádzam:

Deti sa chcú nosiť.

Matky chcú deti nosiť.

Nosenie je pre deti prospešné. Každá matka chce napĺňať potreby dieťaťa, ale zároveň je úplne prirodzené, že si chce starostlivosť o dieťa čo najviac zjednodušiť. Preto často siaha po pomôckach na nosenie detí. Prvou a najrozšírenejšou voľbou býva práve klokanka. Napriek tomu, že výrobcovia deklarujú zdravotnú nezávadnosť klokaniek, nemusí to byť tak úplne pravda.

Pod pojmom klokanka často označujú súhrnne všetky detské nosiče. Presne však toto označenie zahŕňa len neergonomické pomôcky na nosenie detí s úzkou sedacou časťou a vystuženou chrbtovou opierkou. Klokanky sú u nás bežne dostupné a používané, napriek tomu, že na nosenie detí nie sú vhodné.                                                                            

                                                                                               

 

Z pohľadu dieťaťa:

Klokanky neumožňujú dieťatku zaujať prirodzenú schúlenú polohu v klbku, kedy by nemalo namáhaný chrbátik. V klokankách dieťa visí za rozkrok, čo je nielen nepohodlné, ale u chlapcov môže viesť aj k vážnejším zdravotným problémom.

Bedrové kĺby nie sú v správnom postavení a nadmerne trpia, nožičky visia nadol a pri dlhom nosení môžu tŕpnuť. Rovnako aj chrbtica je predčasne vertikalizovaná a preťažovaná. Dieťa sa v klokanke prehýba do luku, chrbtica je v neprirodzenom záklone, ručičky su vykrútené v ramienkach a visia dozadu. Ťažká hlavička nemá oporu a jej váha zaťažuje krčnú chrbticu.

Klokanky umožňujú aj nosenie tvárou vpred ale ani táto poloha nie je vyhovujúca z fyziologického ani psychologického hľadiska. V klokankách dieťa nemôže spať, lebo nemá podopretú hlavičku a krčnú chrbticu. Boli už aj prípady, keď dieťatko po túre strávenej v klokanke muselo byť hospitalizované z dôvodu zaseknutia nervu a čiastočnej paralýzy. Je to síce extrém, ktorý pri 15 minútovom ponosení určite nehrozí, ale stalo sa...

                                          

 

Z pohľadu rodiča:

Ani pre nosiča nie sú klokanky také pohodlné, ako by sa mohlo zdať. Sú vybavené len úzkymi ramennými popruhmi a celá váha dieťaťa je prenášaná na plecia nosiaceho. Následkom takéhoto nosenia sú bolesti v krčnej chrbtici. Dieťatko sa v klokanke nedá pritiahnuť tesne k telu nosiacej osoby, teda ťažisko dieťaťa je ďaleko a tento fakt nosenie značne zťažuje. Matka musí vzdialené ťažisko regulovať záklonom a tým sa namáha chrbtica v oblasti krížov.

Pri používaní klokaniek je takmer nemožné vykonávať nejakú inú činnosť alebo pracovať, pretože dieťa nie je tesne pri tele nosiča a vykláňa sa do strán podľa polohy, akú nosiaca osoba aktuálne zaujme. Pri pohybe je potrebné dieťa neustále podopierať rukami, predklon s klokankou bez pomoci rúk je úplne nemožný.

Častokrát je nosenie v klokankách ešte náročnejšie ako samotné nosenie na rukách. Navyše aj nosnosť klokaniek je veľmi obmedzená a väčšina z nich je vhodná len do 8-9 kg, čiže približne do pol roka veku dieťatka. Zrejme jedinou výhodou klokaniek je ich nízka cena v porovnaní s inými nosičmi

                                                                                        .

 

Z pohľadu výrobcov:

V poslednej dobe nastal medzi výrobcami klokaniek pozitívny trend a začali produkovať výrobky, ktoré zvyšujú pohodlie nosenia pre dieťa aj rodiča. Tieto typy detských nosičov kombinujú prvky tradičných klokaniek a ergonomických nosičov, majú regulovateľnú šírku sedacej časti, vystužené ramenné popruhy, bedrový pás a vyššiu nosnosť. Stále si však zachovávajú jeden spoločný prvok a to je možnosť nosenia dieťaťa tvárou dopredu.

Z môjho pohľadu:

Akýkoľvek výrobok, ktorý umožňuje nosenie tvárou vpred je na nosenie dieťaťa nevhodný. Je mi jasné, že deťom sa výhľad páči, ale je to za cenu možných zdravotných rizík v dôsledku nesprávnej polohy. Rozhľad dieťaťa pri nosení sa dá dosiahnuť aj inými spôsobmi ako len nosením tvárou vpred. Napríklad je možné používať na nosenie babyšatku alebo ergonomický nosič, ktorý umožňuje aj nosenie na boku alebo na chrbte. Tieto nosiče sú oveľa pohodlnejšie pre rodiča a zabezpečia dieťaťu vhodnú polohu. Ja nosím moju dcérku denne a dlho. Obom nám to vyhovuje. Preto som sa rozhodla pre ergonomické nosenie a nepoužívam klokanky.

 

Autor: Ing. Gabriela Cabanová